Armatörlük

Kuruoğlu Denizcilik, sahibi olduğu dökme yük ve genel kargo taşıma gemileri ile kuru yük taşımacılığı piyasasında geniş bir tecrübeye sahiptir. Denizcilik sektöründe sahip olduğu bu tecrübe, yaklaşık bir asırlık gemi sahipliği neticesinde, yenilenen sektör standartları ile harmanlanarak, çağdaş bir hal almıştır.

Önde gelen Klas kuruluşları kılavuzumuz ve çalışma ortağımız olmakla birlikte, uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) kuralları çerçevesinde; Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodu (ISM CODE), Denizde Can Emniyeti (SOLAS), Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC), Denizlerin Gemilerden Kirlenmesini Önleme Uluslararası Sözleşmesi (MARPOL 73/78)  gibi yönetmelikler şirketimiz tarafından güncel olarak takip edilmekte ve uygulanmaktadır.