Güvenlik ve Çevre Politikamız

Şirket Politikası, idaresi altındaki gemilerde, denizde güvenliği sağlamak, yaralanma veya can kaybını önlemek, çevreye ve özellikle deniz çevresine ve mala gelebilecek zararlardan kaçınılmasını sağlamaktır.

 

Şirketin Güvenlik Yönetimi Sistemi’nin hedefleri şöyledir:

  • Tüm çalışmalarımızda can ve mal güvenliğine hassasiyet göstererek, insani değerleri en üstte tutmak.
  • Deniz çevresini korumak, gemi işlemlerinde güvenli iş pratiğini ve güvenli çalışma ortamını sağlamak.
  • Gemi, personel ve Çevreye karşı tüm belirlenmiş riskleri değerlendirmek ve uygun karşı emniyet tedbirleri oluşturmak.
  • Uluslararası ve yerel kurallara uygunluk sağlamak. Yenilenen Kuralları ve Yönetmelikleri takip etmek.
  • Yürürlükte olan kurallar, esaslar ve denizcilik örgütü, bayrak devletleri, klas kuruluşları ve deniz ticaret odaları tarafından tavsiye edilen standartları dikkate almak.
  • Kara ve deniz personelinin, güvenlik ve çevre korunması ile ilgili acil durumlar için hazırlıklar da dâhil olmak üzere güvenlik yönetimi yeteneklerini sürekli olarak iyileştirmek ve eğitmek.